Vänster. Smältsäkringsutlösare för BS60-port, vänstermontering, galvaniserat stål. Monteras mellan dragwire och säkringsdel
Höger. Smältsäkringsutlösare för BS60-port, högermontering, galvaniserat stål. Monteras mellan dragwire och säkringsdel