"50 g Lim, SICOMET 77, lämplig för limning av proppar i bottengummit.

Sicomet 77 är ett snabbhärdande (instant) lim baserat på Etyl-2-cyanoakrylat med en hög viskositet. På grund av den höga viskositeten är Sicomet 77 välpassande till produktionsbaserad sammanfogning av elastomer och metall, samt porösa eller sugande material som trä och kork. Produkten kan användas upp till 80°C drifttemperatur och i kortare tidsspann upp till 100°C."
Finns i lager, 26 pcs., 1 dag(ar)
Turbo Tack 291 är ett neutralt fukthärdandemonteringslim , lösningsmedelsfritt och ftalater . Att bilda en kraftfull men ändå elastisk fog som kan spela in alla rörelser mellan byggelement .
För fastsättning av golvtätning. Glöm inte primer!
Finns i lager, 7 pcs., 1 dag(ar)
Primer 961 är en speciellt utvecklad primer säkerställer MS polymer .Polyurethan ( PU ) och silikonbaseradetätningsmedel förbättrad vidhäftning på porösa ytor och på metaller som koppar och mässing .
Finns i lager, 3 pcs., 1 dag(ar)