Turbo Tack lim från Danalim

ArtikelnummerLIMDANATURBOTACK
Leverantörsartikelnr.121066
Turbo Tack 291 är ett neutralt fukthärdandemonteringslim , lösningsmedelsfritt och ftalater . Att bilda en kraftfull men ändå elastisk fog som kan spela in alla rörelser mellan byggelement .
För fastsättning av golvtätning. Glöm inte primer!