Löpskena axel för brandport

Artikelnummer9151000H
Leverantörsartikelnr.151000H
Släpad axel, Ø 16, STÅ52 C/L-SLEB.