P-EEP Loading Systems-styrning UDL2

Artikelnummer9192040
Leverantörsartikelnr.192040
Funktion: 1-3-4-5-6-7-8-9=ON, 2=OFF. Aktiveringsnyckel för extra funktioner. P-EEP Funktioner: 1 = Hjullås, 2 = Bildetektering, 3 = Säkerhetsridå, 4 = Trafiklampa extern, 5 = Trafiklampa intern, 6 = Slusslampa, 7 = Siren, 8 = Luftsluss, 9 = Port